Menu Đóng

Bảng giá răng sứ thẩm mỹ

Dencos Luxury – Nha khoa thẩm mỹ lớn nhất thanh hóa sở hữu Labo thiết kế răng sứ tại nha khoa cung cấp đến khách hàng những sản phẩm răng sứ chất lượng cao với chi phí tiết kiệm nhất

Phục hình kim loại toàn phần
700,000
Phục hình Titan toàn phần
1,000,000
Phục hình Titan phủ sứ
2,000,000
Phục hình toàn sứ Katana bán phần
3,500,000
Phục hình toàn sứ Katana toàn phần
4,000,000
Phục hình toàn sứ Zirconia/venus phủ sứ
4,000,000
Phục hình toàn sứ Full Zirconia/Venus toàn phần
4,500,000
Phục hình toàn sứ Cercon HT phủ sứ (full)
5,500,000
Phục hình toàn sứ Cercon HT toàn phần
6,000,000
Phục hình toàn sứ HT Smile
7,000,000
Phục hình toàn sứ HT Smile thế hệ mới
8,000,000
Phục hình toàn sứ Veneer (Emax)
8,000,000
Veneer thẩm mỹ (Emax Press)
10,000,000
Phục hình toàn sứ DDBio phủ sứ
6,000,000
Phục hình toàn sứ DDBio toàn phần
6,500,000
Phục hình toàn sứ Nacera
7,000,000 - 8,000,000
Phục hình toàn sứ Lava
6,000,000 - 7,000,000
Phục hình toàn sứ D-cos (Đức-Dòng sứ độc quyền tại Dencos Luxury)
10,000,000
Phục hình toàn sứ Vision (Thụy Sỹ)
12000000
Phục hình toàn sứ Vision Pro (Thụy Sỹ)
16,000,000