Menu Đóng

Bảng giá điều trị viêm lợi – viêm nha chu

Bảng giá điều trị viêm lợi – nha chu

Nạc túi nha chu ( không lật vạt)
300,000/răng
Phẫu thuật nha chu ( có lật vạt)
800,000/răng
Phẫu thuật tạo hình lợi phì đại
400,000
Phẫu thuật cắt cuống chân răng
1,500,000
Phẫu thuật nha chu 1 hàm
5,000,000
Phẫu thuật nha chu 2 hàm
7,500,000
Gói điều trị viêm lợi( LCR, khay cá nhân,thuốc, nước súc miệng)
450,000 - 650,000