Menu Đóng

Bảng giá điều trị cười hở lợi

Bảng giá điều trị cười hở lợi

Phẫu thuật làm dài thân răng
200,000/răng
Phẫu thuật làm dài thân răng can thiệp xương
1,000,000/răng
Phẫu thuật phanh môi
1,500,000